Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/13/20 in all areas

  1. 1 point
    Wygląda na to, że kontroler sieciowy Intela posiada błąd na poziomie sprzętowym, który nie może zostać naprawiony przez żadne aktualizacje. Dla tych co kupują sprzęt: unikać. Link do źródła
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.