Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/12/19 in all areas

  1. 1 point
    Ludzie dzielą się na tych co robią backupy i na tych co będą robić, niezależnie od systemu.
  2. 1 point
    Przytrzymaj lewy ALT + SHIFT a następnie kliknij na ikonkę BT w belce menu obok zegarka. Pojawi Ci się menu debugowania w którym możesz wyzerować, usunąć itp ustawienia i urządzenia BT.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.