Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/11/20 in all areas

  1. 1 point
    AppleALC ani VoodooHDA nie ma tu nic do rzeczy, bo to urządzenie USB. Sprawdź na Windows albo w ogóle innym kompie czy wtedy mikrofon działa, żeby wykluczyć awarię samej kamerki. Zobacz też w urządzeniach Audio i Midi czy może tam nie jest wejście wyciszone, albo pokombinuj z różnym próbkowaniem.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.