Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/13/20 in all areas

  1. 1 point
    Warto wiedzieć, że OpenCore nie ma czegoś takiego jak wartości domyślne, czyli jeśli nie skonfigurujemy jakiejś sekcji w configu, to OC nie podstawi tam żadnych wartości i wywali błąd na starcie jak na załączonym screenie. Najlepsza metoda to edytowanie Sample.plist pod siebie pod każdy release OC, bo config zrobiony dla 0.6 może nie zaskoczyć na 0.6.1 itd.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.