Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/08/21 in all areas

  1. 1 point
    kolezko malinowy JEDI_V, Twoje wypowiedzi sie zupelnie nie na miejscu. poradzilem sobie sam z tematem i poprosilem o zamkniecie tematu, skoro zostal rozwiazany, nie pomagasz to nie przeszkadzaj.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.