Jump to content

hottt

Members
 • Content Count

  151
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

hottt last won the day on January 4 2018

hottt had the most liked content!

Recent Profile Visitors

300 profile views
 1. Jeden pacjent p8h61lx2 nie chce bootować na żadnym pendrive unitboota. Windows zainstalowany na osobnym dysku w UEFI. Boot menu rozpoznaje pena w uefi, ale na czarnym ekranie się kończy. Pomoże ktoś?
 2. Komputer przechodzi na sleep jak kliknę i wybudza się bez problemu. Dalej screeny:
 3. Możesz jeszcze napisać jak mogę sprawdzić czy postawiony system działa prawidłowo? (PM itd...) Zrobiłem ssdtPrgen i wydobyty ssdt.aml wrzuciłem do patched.
 4. Chodziło mi o zaznaczanie opcji "ptaszków" Teraz tak to wygląda: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>ACPI</key> <dict> <key>DSDT</key> <dict> <key>ReuseFFFF</key> <false/> </dict> <key>DropTables</key> <array> <dict> <key>Signature</key> <string>DMAR</string> </dict> <dict> <key>Signature</key> <string>MATS</string> </dict> </array> <key>SSDT</key> <dict> <key>DropOem</key> <false/> <key>Generate</key> <dict> <key>APLF</key> <false/> <key>APSN</key> <false/> <key>CStates</key> <false/> <key>PStates</key> <false/> <key>PluginType</key> <true/> </dict> </dict> </dict> <key>Boot</key> <dict> <key>Debug</key> <false/> <key>DefaultVolume</key> <string>haMac HD</string> <key>Legacy</key> <string>PBR</string> <key>NeverHibernate</key> <true/> <key>Secure</key> <false/> <key>Timeout</key> <integer>10</integer> <key>XMPDetection</key> <false/> </dict> <key>CPU</key> <dict> <key>UseARTFrequency</key> <false/> </dict> <key>Devices</key> <dict> <key>Audio</key> <dict> <key>Inject</key> <integer>1</integer> </dict> <key>USB</key> <dict> <key>FixOwnership</key> <false/> <key>Inject</key> <false/> </dict> </dict> <key>DisableDrivers</key> <array> <string>OsxAptioFix3Drv</string> <string>VBoxHfs</string> <string>OsxAptioFix2Drv</string> <string>DumpUefiCalls</string> <string>EmuVariableUefi</string> <string>PartitionDxe</string> <string>FSInject</string> <string>OsxLowMemFixDrv</string> <string>CsmVideoDxe</string> <string>OsxAptioFixDrv</string> <string>DataHubDxe</string> </array> <key>GUI</key> <dict> <key>CustomIcons</key> <true/> <key>Hide</key> <array> <string>Preboot</string> <string>Recovery</string> </array> <key>Language</key> <string>pl:30788:0</string> <key>Mouse</key> <dict> <key>DoubleClick</key> <integer>500</integer> <key>Enabled</key> <true/> <key>Mirror</key> <false/> <key>Speed</key> <integer>2</integer> </dict> <key>Scan</key> <dict> <key>Entries</key> <true/> <key>Legacy</key> <false/> <key>Linux</key> <false/> <key>Tool</key> <true/> </dict> <key>Theme</key> <string>bootcamp</string> </dict> <key>Graphics</key> <dict> <key>Inject</key> <dict> <key>ATI</key> <false/> <key>Intel</key> <true/> <key>NVidia</key> <false/> </dict> </dict> <key>KernelAndKextPatches</key> <dict> <key>AppleIntelCPUPM</key> <false/> <key>AppleRTC</key> <false/> <key>Debug</key> <false/> <key>ForceKextsToLoad</key> <array> <string>\System\Library\Extensions\IONetworkingFamily.kext</string> </array> <key>KernelCpu</key> <false/> <key>KernelLapic</key> <false/> <key>KernelPm</key> <false/> <key>KernelXCPM</key> <false/> <key>KextPatchesAllowed</key> <true/> <key>KextsToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Catalina #1 (10.15.x) by PMHeart/DalianSky </string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g/sPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.iokit.IOUSBHostFamily</string> <key>Replace</key> <data>g/s/Dw==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Catalina #2 (10.15.x) by PMHeart/DalianSky </string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g/kPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string> <key>Replace</key> <data>g/k/Dw==</data> </dict> </array> </dict> <key>RtVariables</key> <dict> <key>ROM</key> <string>UseMacAddr0</string> <key>BooterConfig</key> <string>0x28</string> <key>CsrActiveConfig</key> <string>0x67</string> <key>ROM</key> <string>UseMacAddr0</string> </dict> <key>SMBIOS</key> <dict> <key>BoardSerialNumber</key> <string>C02444104J9G2Y7AD</string> <key>SerialNumber</key> <string>C02NMJZFFY10</string> <key>SmUUID</key> <string>26AC9A02-8F49-48B1-ACF3-D02071487E7E</string> <key>BiosReleaseDate</key> <string>05/25/2019</string> <key>BiosVendor</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BiosVersion</key> <string>IM151.88Z.F000.B00.1905251348</string> <key>Board-ID</key> <string>Mac-42FD25EABCABB274</string> <key>BoardManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BoardSerialNumber</key> <string>C02444104J9G2Y7AD</string> <key>BoardType</key> <integer>10</integer> <key>BoardVersion</key> <string>1.0</string> <key>ChassisAssetTag</key> <string>iMac-Aluminum</string> <key>ChassisManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>ChassisType</key> <string>0x0D</string> <key>EfiVersion</key> <string>229.0.0.0.0</string> <key>Family</key> <string>iMac</string> <key>FirmwareFeatures</key> <string>0xF80FE137</string> <key>FirmwareFeaturesMask</key> <string>0xFF1FFF3F</string> <key>LocationInChassis</key> <string>Part Component</string> <key>Manufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>Mobile</key> <false/> <key>PlatformFeature</key> <string>0x01</string> <key>ProductName</key> <string>iMac15,1</string> <key>SerialNumber</key> <string>XYZ</string> <key>SmUUID</key> <string>26AC9A02-8F49-48B1-ACF3-D02071487E7E</string> <key>Version</key> <string>1.0</string> </dict> <key>SystemParameters</key> <dict> <key>InjectKexts</key> <string>Yes</string> </dict> </dict> </plist>
 5. Rozumiem, że w kext to patch zostawiam tylko to co dla 10.15, a pozostałe 10.11-14 usuwam? Reszta w konfigu taka sama dla wszystkich?
 6. Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Tak może być? <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>ACPI</key> <dict> <key>AutoMerge</key> <false/> <key>DSDT</key> <dict> <key>Debug</key> <false/> <key>DropOEM_DSM</key> <false/> <key>Fixes</key> <dict> <key>DeleteUnused</key> <false/> <key>FixDarwin7</key> <false/> <key>FixHDA</key> <false/> <key>FixHPET</key> <false/> <key>FixIPIC</key> <false/> <key>FixMutex</key> <false/> <key>FixRTC</key> <false/> <key>FixRegions</key> <false/> <key>FixShutdown</key> <false/> <key>FixTMR</key> <false/> </dict> <key>Name</key> <string>DSDT.aml</string> <key>ReuseFFFF</key> <false/> </dict> <key>DisableASPM</key> <false/> <key>DropTables</key> <array> <dict> <key>Signature</key> <string>DMAR</string> </dict> <dict> <key>Signature</key> <string>MATS</string> </dict> </array> <key>FixHeaders</key> <false/> <key>FixMCFG</key> <false/> <key>HaltEnabler</key> <false/> <key>SSDT</key> <dict> <key>DropOem</key> <false/> <key>Generate</key> <dict> <key>APLF</key> <false/> <key>APSN</key> <false/> <key>CStates</key> <false/> <key>PStates</key> <false/> <key>PluginType</key> <true/> </dict> <key>NoDynamicExtract</key> <false/> <key>NoOemTableId</key> <false/> </dict> <key>smartUPS</key> <false/> </dict> <key>Boot</key> <dict> <key>#Arguments</key> <string>dart=0 debug=0x100</string> <key>CustomLogo</key> <false/> <key>Debug</key> <false/> <key>DefaultLoader</key> <string>boot.efi</string> <key>DefaultVolume</key> <string>LastBootedVolume</string> <key>Legacy</key> <string>PBR</string> <key>NeverDoRecovery</key> <false/> <key>NeverHibernate</key> <true/> <key>Secure</key> <false/> <key>Timeout</key> <integer>5</integer> <key>XMPDetection</key> <false/> </dict> <key>CPU</key> <dict> <key>UseARTFrequency</key> <false/> </dict> <key>Devices</key> <dict> <key>Audio</key> <dict> <key>AFGLowPowerState</key> <false/> <key>Inject</key> <integer>1</integer> <key>ResetHDA</key> <false/> </dict> <key>FakeID</key> <dict> <key>IntelGFX</key> <string>0x0</string> </dict> <key>InjectHDMI</key> <false/> <key>InjectLAN</key> <false/> <key>Properties</key> <dict> <key>#PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)</key> <dict> <key>AAPL,slot-name</key> <string>Internal</string> <key>device_type</key> <string>Audio device</string> <key>hda-gfx</key> <string>onboard-1</string> <key>layout-id</key> <data>AwAAAA==</data> <key>model</key> <string>Sunrise Point-LP HD Audio</string> </dict> <key>#PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key> <dict> <key>#device_type</key> <string>VGA compatible controller</string> <key>#enable-hdmi20</key> <data>AQAAAA==</data> <key>#hda-gfx</key> <string>onboard-1</string> <key>#model</key> <string>Intel HD Graphics 4600</string> <key>AAPL,ig-platform-id</key> <data>CwASBA==</data> <key>device-id</key> <data>EgQAAA==</data> <key>framebuffer-patch-enable</key> <data>AQAAAA==</data> </dict> </dict> <key>USB</key> <dict> <key>AddClockID</key> <false/> <key>FixOwnership</key> <false/> <key>HighCurrent</key> <false/> <key>Inject</key> <false/> </dict> <key>UseIntelHDMI</key> <false/> </dict> <key>GUI</key> <dict> <key>#ScreenResolution</key> <string>1920x1080</string> <key>Custom</key> <dict> <key>Entries</key> <array> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>Hidden</key> <true/> <key>Ignore</key> <false/> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSXRecovery</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>Ignore</key> <false/> <key>Title</key> <string>Windows</string> <key>Type</key> <string>Windows</string> </dict> </array> </dict> <key>Hide</key> <array> <string>Preboot</string> </array> <key>Language</key> <string>pl:0</string> <key>Mouse</key> <dict> <key>DoubleClick</key> <integer>500</integer> <key>Enabled</key> <true/> <key>Mirror</key> <false/> <key>Speed</key> <integer>8</integer> </dict> <key>Scan</key> <dict> <key>Entries</key> <true/> <key>Legacy</key> <false/> <key>Linux</key> <false/> <key>Tool</key> <true/> </dict> </dict> <key>Graphics</key> <dict> <key>FBName</key> <string>Orinoco</string> <key>Inject</key> <dict> <key>ATI</key> <false/> <key>Intel</key> <false/> <key>NVidia</key> <false/> </dict> <key>RadeonDeInit</key> <false/> </dict> <key>KernelAndKextPatches</key> <dict> <key>AppleIntelCPUPM</key> <false/> <key>AppleRTC</key> <false/> <key>Debug</key> <false/> <key>DellSMBIOSPatch</key> <false/> <key>ForceKextsToLoad</key> <array> <string>\System\Library\Extensions\IONetworkingFamily.kext</string> </array> <key>KernelCpu</key> <false/> <key>KernelLapic</key> <false/> <key>KernelPm</key> <false/> <key>KernelXCPM</key> <false/> <key>KextsToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>TRIMM Enabler</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>QVBQTEUgU1NEAA==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>Name</key> <string>IOAHCIBlockStorage</string> <key>Replace</key> <data>AAAAAAAAAAAAAA==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Catalina #1 (10.15.x) by PMHeart/DalianSky </string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g/sPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.iokit.IOUSBHostFamily</string> <key>Replace</key> <data>g/s/Dw==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Catalina #2 (10.15.x) by PMHeart/DalianSky </string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g/kPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string> <key>Replace</key> <data>g/k/Dw==</data> </dict> </array> </dict> <key>RtVariables</key> <dict> <key>BooterConfig</key> <string>0x28</string> <key>CsrActiveConfig</key> <string>0x67</string> <key>ROM</key> <string>UseMacAddr0</string> </dict> <key>SMBIOS</key> <dict> <key>BiosReleaseDate</key> <string>05/25/2019</string> <key>BiosVendor</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BiosVersion</key> <string>IM151.88Z.F000.B00.1905251348</string> <key>Board-ID</key> <string>Mac-42FD25EABCABB274</string> <key>BoardManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BoardSerialNumber</key> <string>C02444104J9G2Y7AD</string> <key>BoardType</key> <integer>10</integer> <key>BoardVersion</key> <string>1.0</string> <key>ChassisAssetTag</key> <string>iMac-Aluminum</string> <key>ChassisManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>ChassisType</key> <string>0x0D</string> <key>EfiVersion</key> <string>229.0.0.0.0</string> <key>Family</key> <string>iMac</string> <key>FirmwareFeatures</key> <string>0xF80FE137</string> <key>FirmwareFeaturesMask</key> <string>0xFF1FFF3F</string> <key>LocationInChassis</key> <string>Part Component</string> <key>Manufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>Mobile</key> <false/> <key>PlatformFeature</key> <string>0x01</string> <key>ProductName</key> <string>iMac15,1</string> <key>SerialNumber</key> <string>XXXXXXXXXX</string> <key>SmUUID</key> <string>26AC9A02-8F49-48B1-ACF3-D02071487E7E</string> <key>Version</key> <string>1.0</string> </dict> <key>SystemParameters</key> <dict> <key>InjectKexts</key> <string>Yes</string> </dict> </dict> </plist>
 7. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>ACPI</key> <dict> <key>AutoMerge</key> <true/> <key>DSDT</key> <dict> <key>Debug</key> <false/> <key>DropOEM_DSM</key> <false/> <key>Fixes</key> <dict> <key>DeleteUnused</key> <true/> <key>FixDarwin7</key> <false/> <key>FixHDA</key> <false/> <key>FixHPET</key> <true/> <key>FixIPIC</key> <true/> <key>FixMutex</key> <true/> <key>FixRTC</key> <true/> <key>FixRegions</key> <true/> <key>FixShutdown</key> <true/> <key>FixTMR</key> <true/> </dict> <key>Name</key> <string>DSDT.aml</string> <key>Patches</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>change EHC1 to EH01</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>RUhDMQ==</data> <key>Replace</key> <data>RUgwMQ==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change EHC2 to EH02</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>RUhDMg==</data> <key>Replace</key> <data>RUgwMg==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change EUSB to EH01</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>RVVTQg==</data> <key>Replace</key> <data>RUgwMQ==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change USBE to EH02</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>VVNCRQ==</data> <key>Replace</key> <data>RUgwMg==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change GFX0 to IGPU</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>R0ZYMA==</data> <key>Replace</key> <data>SUdQVQ==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change HDAS to HDEF</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>SERBUw==</data> <key>Replace</key> <data>SERFRg==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change HECI to IMEI</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>SEVDSQ==</data> <key>Replace</key> <data>SU1FSQ==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change SAT0 to SATA</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>U0FUMA==</data> <key>Replace</key> <data>U0FUQQ==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change AZAL to HDEF</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>QVpBTA==</data> <key>Replace</key> <data>SERFRg==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change XHCI to XHC</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>WEhDSQ==</data> <key>Replace</key> <data>WEhDXw==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>change ALZA to HDEF</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>QUxaQQ==</data> <key>Replace</key> <data>SERFRg==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>GLAN to GIGE</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>R0xBTg==</data> <key>Replace</key> <data>R0lHRQ==</data> </dict> </array> <key>ReuseFFFF</key> <false/> </dict> <key>DisableASPM</key> <false/> <key>DropTables</key> <array> <dict> <key>Signature</key> <string>DMAR</string> </dict> <dict> <key>Signature</key> <string>SSDT</string> <key>TableId</key> <string>CpuPm</string> </dict> <dict> <key>Signature</key> <string>SSDT</string> <key>TableId</key> <string>Cpu0Ist</string> </dict> </array> <key>FixHeaders</key> <true/> <key>FixMCFG</key> <true/> <key>HaltEnabler</key> <true/> <key>SSDT</key> <dict> <key>DropOem</key> <false/> <key>Generate</key> <dict> <key>APLF</key> <false/> <key>APSN</key> <false/> <key>CStates</key> <false/> <key>PStates</key> <false/> <key>PluginType</key> <true/> </dict> <key>NoDynamicExtract</key> <true/> <key>NoOemTableId</key> <true/> </dict> <key>smartUPS</key> <false/> </dict> <key>Boot</key> <dict> <key>#Arguments</key> <string>dart=0 debug=0x100</string> <key>Arguments</key> <string>keepsyms=1 dart=0 kext-dev-mode=1 debug=0x100 -no_compat_check</string> <key>CustomLogo</key> <false/> <key>Debug</key> <false/> <key>DefaultLoader</key> <string>boot.efi</string> <key>DefaultVolume</key> <string>LastBootedVolume</string> <key>Legacy</key> <string>PBR</string> <key>NeverDoRecovery</key> <true/> <key>NeverHibernate</key> <true/> <key>Secure</key> <false/> <key>Timeout</key> <integer>5</integer> <key>XMPDetection</key> <string>Yes</string> </dict> <key>CPU</key> <dict> <key>UseARTFrequency</key> <false/> </dict> <key>Devices</key> <dict> <key>Audio</key> <dict> <key>AFGLowPowerState</key> <true/> <key>Inject</key> <integer>5</integer> <key>ResetHDA</key> <true/> </dict> <key>FakeID</key> <dict> <key>IntelGFX</key> <string>0x0</string> </dict> <key>InjectHDMI</key> <false/> <key>InjectLAN</key> <false/> <key>Properties</key> <dict> <key>#PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)</key> <dict> <key>AAPL,slot-name</key> <string>Internal</string> <key>device_type</key> <string>Audio device</string> <key>hda-gfx</key> <string>onboard-1</string> <key>layout-id</key> <data>AwAAAA==</data> <key>model</key> <string>Sunrise Point-LP HD Audio</string> </dict> <key>#PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key> <dict> <key>#device_type</key> <string>VGA compatible controller</string> <key>#enable-hdmi20</key> <data>AQAAAA==</data> <key>#hda-gfx</key> <string>onboard-1</string> <key>#model</key> <string>Intel HD Graphics 4600</string> <key>AAPL,ig-platform-id</key> <data>CwASBA==</data> <key>device-id</key> <data>EgQAAA==</data> <key>framebuffer-patch-enable</key> <data>AQAAAA==</data> </dict> </dict> <key>USB</key> <dict> <key>AddClockID</key> <true/> <key>FixOwnership</key> <true/> <key>HighCurrent</key> <true/> <key>Inject</key> <true/> </dict> <key>UseIntelHDMI</key> <false/> </dict> <key>GUI</key> <dict> <key>#ScreenResolution</key> <string>1920x1080</string> <key>Custom</key> <dict> <key>Entries</key> <array> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>Hidden</key> <true/> <key>Ignore</key> <false/> <key>NoCaches</key> <false/> <key>Type</key> <string>OSXRecovery</string> </dict> <dict> <key>Disabled</key> <false/> <key>Ignore</key> <false/> <key>Title</key> <string>Windows</string> <key>Type</key> <string>Windows</string> </dict> </array> </dict> <key>Hide</key> <array> <string>Preboot</string> </array> <key>Language</key> <string>pl:0</string> <key>Mouse</key> <dict> <key>DoubleClick</key> <integer>500</integer> <key>Enabled</key> <true/> <key>Mirror</key> <false/> <key>Speed</key> <integer>8</integer> </dict> <key>Scan</key> <dict> <key>Entries</key> <true/> <key>Legacy</key> <false/> <key>Linux</key> <false/> <key>Tool</key> <true/> </dict> </dict> <key>Graphics</key> <dict> <key>FBName</key> <string>Orinoco</string> <key>Inject</key> <dict> <key>ATI</key> <false/> <key>Intel</key> <false/> <key>NVidia</key> <false/> </dict> <key>RadeonDeInit</key> <false/> </dict> <key>KernelAndKextPatches</key> <dict> <key>AppleIntelCPUPM</key> <true/> <key>AppleRTC</key> <true/> <key>Debug</key> <false/> <key>DellSMBIOSPatch</key> <false/> <key>KernelCpu</key> <false/> <key>KernelLapic</key> <false/> <key>KernelPm</key> <true/> <key>KernelToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>Kernel Lapic Fix</string> <key>Disabled</key> <true/> <key>Find</key> <data>ngAAdA6L</data> <key>MatchOS</key> <string>10.15.x</string> <key>Replace</key> <data>ngAA6yKL</data> </dict> </array> <key>KernelXCPM</key> <false/> <key>KextsToPatch</key> <array> <dict> <key>Comment</key> <string>External icons patch</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>RXh0ZXJuYWw=</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.11.x,10.12.x,10.13.x,10.14.x,10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.AppleAHCIPort</string> <key>Replace</key> <data>SW50ZXJuYWw=</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>MikeyDriver Patch Assertions</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>U291bmQgYXNzZXJ0aW9uIA==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.11.x,10.12.x,10.13.x,10.14.x,10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.AppleMikeyDriver</string> <key>Replace</key> <data>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>Prevent AGDP from loading</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>ugUAAAA=</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.11.x,10.12.x,10.13.x,10.14.x,10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy</string> <key>Replace</key> <data>ugAAAAA=</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>AppleHDA Patch Assertions</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>U291bmQgYXNzZXJ0aW9uIA==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.11.x,10.12.x,10.13.x,10.14.x,10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.AppleHDA</string> <key>Replace</key> <data>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB port limit patch #1 10.14.x modify by DalianSky(credit ydeng)</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g/sPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.14.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.iokit.IOUSBHostFamily</string> <key>Replace</key> <data>g/s/Dw==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB port limit patch #2 10.14.x modify by DalianSky(credit PMHeart)</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g+MP0w==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.14.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.iokit.IOUSBHostFamily</string> <key>Replace</key> <data>g+M/0w==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Port limit patch #3 10.14.x modify by DalianSky(credits PMheart)</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g/sPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.14.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string> <key>Replace</key> <data>g/s/Dw==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Port limit patch #4 10.14.x modify by DalianSky(credits PMheart)</string> <key>Disabled</key> <false/> <key>Find</key> <data>g/8PDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.14.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string> <key>Replace</key> <data>g/8/Dw==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Port limit patch #1(credits PMheart)</string> <key>Disabled</key> <true/> <key>Find</key> <data>g/sPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.iokit.IOUSBHostFamily</string> <key>Replace</key> <data>g/s/Dw==</data> </dict> <dict> <key>Comment</key> <string>USB Port limit patch #2(credits PMheart)</string> <key>Disabled</key> <true/> <key>Find</key> <data>g/kPDw==</data> <key>InfoPlistPatch</key> <false/> <key>MatchOS</key> <string>10.15.x</string> <key>Name</key> <string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string> <key>Replace</key> <data>g/k/Dw==</data> </dict> </array> </dict> <key>RtVariables</key> <dict> <key>BooterConfig</key> <string>0x28</string> <key>CsrActiveConfig</key> <string>0x67</string> <key>ROM</key> <string>UseMacAddr0</string> </dict> <key>SMBIOS</key> <dict> <key>BiosReleaseDate</key> <string>05/25/2019</string> <key>BiosVendor</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BiosVersion</key> <string>IM151.88Z.F000.B00.1905251348</string> <key>Board-ID</key> <string>Mac-42FD25EABCABB274</string> <key>BoardManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>BoardSerialNumber</key> <string>CXXXXXXXXXXXXXXX</string> <key>BoardType</key> <integer>10</integer> <key>BoardVersion</key> <string>1.0</string> <key>ChassisAssetTag</key> <string>iMac-Aluminum</string> <key>ChassisManufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>ChassisType</key> <string>0x0D</string> <key>EfiVersion</key> <string>229.0.0.0.0</string> <key>Family</key> <string>iMac</string> <key>FirmwareFeatures</key> <string>0xF80FE137</string> <key>FirmwareFeaturesMask</key> <string>0xFF1FFF3F</string> <key>LocationInChassis</key> <string>Part Component</string> <key>Manufacturer</key> <string>Apple Inc.</string> <key>Mobile</key> <false/> <key>PlatformFeature</key> <string>0x01</string> <key>ProductName</key> <string>iMac15,1</string> <key>SerialNumber</key> <string>XXXXXXXXX</string> <key>SmUUID</key> <string>26AC9A02-8F49-48B1-ACF3-D02071487E7E</string> <key>Version</key> <string>1.0</string> </dict> <key>SystemParameters</key> <dict> <key>InjectKexts</key> <string>Detect</string> <key>InjectSystemID</key> <true/> </dict> </dict> </plist> Być może właśnie pomogło bo komp się wybudził normalnie
 8. Postawiłem Catalinę bez większych problemów i na pierwszy rzut oka wszystko działa. Niestety podczas wybudzania pojawia się czarny zamrożony ekran. Kexty whatevergreen, lilu itd... zaktualizowane. Grafika działa bardzo dobrze włącznie z audiohdmi. Spytam tylko przy okazji czy nadal stosuje się fakesmc jak w poprzednich systemach czy już virtual?
 9. Ja gdzieś pisałem o tym problemie z rx580, ale nie po sleepie, a włączając kompa co kilkanaście(dziesiąt) razy. Najczęściej jest OK, ale czasem jak odpalę w cloverze macOS to przed pojawieniem się okna logowania mam to samo co Ty i nie wiem skąd się to bierze. Nie jest to wina maka bo na windzie czasem też się tak dzieje.
 10. Witam, znalazłem taki skrypt aby dowiedzieć się czy rzeczywiście w systemie działa wszystko prawidłowo. Wygenerowałem raport i chciałbym aby ktoś zerknął czy wszystko z moim hackintoshem w porządku. Tutaj link do autora: https://github.com/black-dragon74 A tutaj można pobrać skrypt: https://www.tonymacx86.com/threads/tool-generate-proper-problem-reporting-files.235953/ Robił już to ktoś i może zajrzeć do tego raportu? https://www64.zippyshare.com/v/hDcH3OtZ/file.html?fbclid=IwAR0jdWCurRwKVZSh27VIuyQDw0VEhu0D4CJf2-lYFMVzYgCN0C9kE5N1izM
 11. Odświeżam kotleta. Ostatnio sporo siedziałem z imessage i udało mi się uruchomić na ID kapeli, w której mamy 3 iPady. iMessage działał bez problemu, potem utworzyłem nowe ID ale niestety efekt taki jak na początku. Jestem teraz pewien na 100%, że to nie wina hardwar'owa czy też coś w konfigu, a apple być może ma blacklist. Nie wiem.
 12. Brawo za imessage... mi nie było to dane Odnośnie codeccommander. Mi stwarzał problemy natomiast eapdfix jest bezproblemowy.
 13. Ale dodawałeś dwa kexty? AppleALC i Lilu? Na samym AppleALC nie będzie działać.
 14. Tutaj znajdź swój kodek: https://github.com/vit9696/AppleALC/releases a tutaj pobierz najnowsze lilu https://github.com/vit9696/Lilu/releases te dwa kexty do 10.12 i powinno zamiatać.
 15. hottt

  Problem z 892

  Możesz się podzielić tą wiedzą? Próbowałem przed ssdt, ale efekt ten sam. Urządzenie widziane w raporcie systemowym, a w urządzeniach audio brak. Edit: Postęp. Dźwięk pojawia się wówczas gdy na uruchomionym systemie zmienię źródło z hdmi na DP i odwrotnie. Źródło, na którym uruchomił się system nie podaje dźwięku. Dlaczego dźwięk nie startuje podczas uruchamiania systemu, a dopiero po przepięciu źródła? Uruchamiam metodą hdmiaudio.kext i ssdt (PEG0) *** To jest właśnie pomoc... ktoś wie, ale nie powie bo jeszcze ktoś inny też uruchomi i wtedy będzie skandal. Brak słów.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.