Jump to content

HIDEE

Members
 • Content Count

  63
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Nie ma, ale jest z nimi kompatybilny. Ludzie wstawiają PeCetowe grafiki, bo są tańsze.
 2. Ale to jest cena za pełen wypas. Podstawę masz w podobnej cenie, jak ten NUC
 3. Za podobne pieniądze dostaniesz coś bardziej przyszłościowego z możliwością dołożenia normalnych rozmiarów grafiki
 4. Problem występuje tylko pod macOS 10.12, 10,13, 10.14 i tylko przy podłączeniu monitora HDMI na jakiejkolwiek przejściówce do dvi lub na kablu DVI-HDMI. To mi wygląda na problem sterowników macOS. Chyba, że jest jakaś lepsza przejściówka, a sprawdzane były 4 różne.
 5. Dziwna sprawa przy konwersji sygnału DVI (RX560) HDMI (monitor). Zawsze jest filetowy obraz. DVI-DVI nie ma problemu. Ale mamy teraz 3 długie połączenia i kable HDMI i potrzeba jakoś temu zaradzić. Karta ma wyjście DVI, HDMI i DP i jest potrzeba wypuszczenia 3 sygnałów na raz po kablach HDMI.
 6. Nowy model nazywa się MacBookPro16,2 a procesory, o których mowa to: Intel Core i7-1068NG7 2300 MHz (4 cores) Intel Core i5-1038NG7 2000 MHz (4 cores) Są już pierwsze wyniki testów w geekbench 5 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/search?q=MacBookPro16%2C2
 7. Szyfrowanie zdecydowanie negatywnie wpływa na długość życia twojego SSD. Po za tym lubi doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, jak masz teraz. Samo formatowanie MAC niewiele da, bo nie rusza to PREBOOT, na której to są zapisane dane rozruchowe poprzedniego systemu. W narzędziach dyskowych daj: A dopiero po tej czynności sformatuj cały Kontener No i lepiej nie instalować Cataliny, bo to do tej pory fatalny system jest. Postaw Mojave.
 8. Niestety ostatni pakiet ADOBE pod macOS oficjalnie już przestał wspierać CUDA.
 9. Jak już ktoś tak bardzo legalistycznie podchodzi, to nie kupi sobie oryginalną płytę: https://www.ebay.pl/itm/Mac-OS-X-Snow-Leopard-10-6-3-Install-DVD/274269431375
 10. 10.6 też jest aktualizacją do 10,5, a 10.7 do 10.6. Tak samo jak 10.5 jest aktualizacją do 10.4. Różnią się tylko tym, ze były płatne. W licencji nie ma różnicy, czy był na DVD, pendrive, czy pociągnięty z Appstore. Zakupione mam wszystkie systemy Apple po kolei od 10.5 do 10.8. Ale jak po kilku latach trzeba było przeinstalować Liona, który był zakupiony na penie, to i tak zażądał dostępu do internetu i stamtąd pociągnął instalkę. Pytanie było, jakie faktycznie są różnice w zapisach licencyjnych takiego 10.6 i 10.8 i czy potrafisz je pokazać. (https://www.apple.com/legal/sla/) Dla ewentualnych sprawdzających, ważne będzie czy system został zakupiony, czy ukradziony. Jeśli pochodzi z legalnej dystrybucji, z legalnego źródła, to już jest dobrze. Jeśli chodzi o mnie, to Apple nie ma mojej oficjalnej zgody na ich zapisy licencyjne typu: "Ograniczenia rękojmi. A. Jeśli Użytkownik jest konsumentem (korzysta z Oprogramowania Apple poza własną branżą, firmą lub bez związku z wykonywanym przez Użytkownika zawodem), może mieć w kraju, w którym mieszka, prawo do wyłączenia stosowania poniższych ograniczeń względem Użytkownika, i tam gdzie jest to niedozwolone, ograniczenia te nie będą miały zastosowania względem Użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat praw Użytkownika, należy się skontaktować z lokalną organizacją konsumencką. B. UŻYTKOWNIK PRZYZNAJE I ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA APPLE ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LUB ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA APPLE NA WŁASNE RYZYKO, PRZYJMUJĄC NA SIEBIE WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ, DZIAŁANIEM, DOKŁADNOŚCIĄ I WYMAGANYMI STARANIAMI. C. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE APPLE I JAKIEKOLWIEK USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK RĘKOJMI, A APPLE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIŁY LICENCJI FIRMIE APPLE (ZWANE DALEJ JAKO APPLE DLA POTRZEB ROZDZIAŁÓW 7 i 8), ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ USŁUG APPLE, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI HANDLOWE, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW PODMIOTÓW TRZECICH. D. APPLE NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEJ SATYSFAKCJI Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG APPLE, ANI TEGO, ŻE FUNKCJE LUB USŁUGI WYKONYWANE LUB UDOSTĘPNIANE ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APPLE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE USŁUG I OPROGRAMOWANIA APPLE BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE DOWOLNE USŁUGI BĘDĄ STALE UDOSTĘPNIANE, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI APPLE BĘDĄ ZGODNE Z OPROGRAMOWANIEM LUB USŁUGAMI PODMIOTÓW TRZECICH, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU LUB USŁUGACH APPLE ZOSTANĄ POPRAWIONE. ZAINSTALOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE MOŻE MIEĆ WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UŻYTECZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG PODMIOTÓW TRZECICH, A TAKŻE PRODUKTÓW I USŁUG APPLE. E. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE ORAZ USŁUGI APPLE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE AWARIE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE APPLE LUB USŁUGI MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, URAZU LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO UŻYCIA W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH, URZĄDZENIACH NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE LUB SYSTEMACH OBRONNYCH. F. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE STANOWI RĘKOJMI. W PRZYPADKU UDOWODNIENIA WADY OPROGRAMOWANIA APPLE LUB USŁUG UŻYTKOWNIK PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z SERWISEM, NAPRAWĄ LUB KOREKCJĄ. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANYCH RĘKOJMI LUB OGRANICZENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 8. Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, APPLE, FILIE APPLE, PRZEDSTAWICIELSTWA, ZLECENIODAWCY LUB LICENCJODAWCY, W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PONIESIONE OBRAŻENIA CIAŁA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA STRATY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW, USZKODZENIEM LUB UTRATĄ DANYCH, ZAKŁÓCENIEM PRZESYŁANIA LUB ODBIERANIA DANYCH LUB INFORMACJI, ZAKŁÓCENIEM FUNKCJONOWANIA FIRMY LUB INNE STRATY HANDLOWE, A TAKŻE ZA STRATY POWSTAŁE W WYNIKU LUB ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG APPLE, BĄDŹ OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI FIRM TRZECICH LUB USŁUG W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM LUB USŁUGAMI APPLE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIEDY POWSTAŁY I BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKT, SZKODA CYWILNA LUB INNE), NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA APPLE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PONIESIONYCH SZKÓD OSOBISTYCH LUB SZKÓD UBOCZNYCH, BĄDŹ WTÓRNYCH, WOBEC KTÓRYCH POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność firmy Apple za wszystkie uszkodzenia (inne niż wymagane przez stosowne przepisy prawa w przypadkach, w których doszło do obrażeń u osób) nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu dolarów (50,00 USD). Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie nawet wtedy, gdy wyżej wymienione zadośćuczynienie straci swoją celowość." A jednak chcąc korzystać z ich oprogramowania muszę kliknąć, że przyjmuję ich warunki. Bo inaczej nie dojdzie do instalacji. Z powyższych cytatów wynika, że korporacja w swojej licencji zabezpiecza tylko i wyłącznie swoje prawa i ma gdzieś prawa konsumenta. Jednak wspominają o nadrzędności prawa lokalnego, więc właśnie na to zawsze należy się powoływać.
 11. Co zmienili? U nich w sklepie można zakupić ostatni płatny system, a następne dają już za darmo: https://www.apple.com/pl/shop/product/D6377ZM/A/os-x-mountain-lion Dostajesz na niego nawet fakturę VAT. Licencje można pobrać i poczytać: https://www.apple.com/legal/sla/ https://www.apple.com/legal/sla/docs/macOSCatalina.pdf Dla nas ważne są punkty dotyczące naszego zakupu ze sklepu Apple: "B. Licencja z Mac App Store. Jeśli Użytkownik nabył licencję na Oprogramowanie Apple w Mac App Store lub drogą automatycznego pobrania, wówczas zgodnie z warunkami oraz postanowieniami tej Licencji oraz Zasadami korzystania z usług i treści zdefiniowanymi w Warunkach świadczenia usług Apple Media (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) (Warunki świadczenia)..." Przechodzimy do powyższego linku i co tam mamy? "URZĄDZENIA INNE NIŻ APPLE Jeżeli użytkownik korzysta z naszych Usług na innym urządzeniu niż Apple, może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji lub rodzajów Treści. Określone w niniejszej Umowie warunki dotyczące niedostępnych funkcji lub rodzajów Treści nie będą miały zastosowania. Na wypadek gdyby użytkownik w późniejszym terminie chciał uzyskać dostęp do świadczonych przez nas Usług przy użyciu urządzenia Apple, akceptuje on, że wszystkie warunki określone w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie do korzystania przez niego z Treści za pomocą takiego urządzenia." Czyli jednak samo Apple zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy będą korzystać z ich oprogramowania na ich sprzęcie. I na koniec wracamy do konkretnej licencji z Cataliny: "12. Prawo nadrzędne i odrębność. Niniejsza Licencja skonstruowana została zgodnie z prawem stanu Kalifornia i jest od niego zależna, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Niniejsza Licencja nie będzie podlegała konwencji ONZ w sprawie kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. W przypadku konsumentów z Wielkiej Brytanii, niniejsza Licencja podlega prawom lokalnym zgodnym z miejscem zamieszkania Użytkownika. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn sąd kompetentnej jurysdykcji stwierdzi, że dowolna klauzula niniejszej Licencji, bądź jakakolwiek jej część jest niemożliwa do wyegzekwowania, wówczas nadal będzie obowiązywała pozostała część niniejszej licencji." (podkreślenie moje)
 12. Z dyskusji na forach wyraźnie wynika, że to Apple szantażuje NVidię. Sterowniki już od dawna przygotowali, ale nie dostali certyfikatu od Apple. Webdrivery warunkowo były dopuszczane, ale po nawet drobnym updacie wymagana była nowa wersja i wyłączana poprzednia. Cały czas Apple trzymało ich na dystans. Aż w końcu NVidia odpuściła. Uważam, że to było chore, żeby za każdym razem zmieniać sterownik. A one różnie się zachowywały.
 13. Wojna między Apple a NVidią nie toczy się tylko o sterowniki, a o możliwość korzystania z CUDA. Apple nakazało NVidii przejście na Metal, który według mnie na razie nie dorasta do pięt temu, co potrafiły zdziałać CUDA.
 14. HIDEE

  Gigabyte Vega 64

  I tu też pomogło Grafika działa dobrze na wielu ekranach, tylko przy wyłączonym CSM.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.