Jump to content

czy aktualizacja z 10.13.6 na 10.14.x wymaga jakichś zmian w konfigu Clovera?


Recommended Posts

Zmieniłem kartę z Nvidia na AMD, więc pora na aktualizację systemu. Zaktualizowałem Clovera do v5058 oraz kexty: Lilu i WhateverGreen. Czy poza patchem na limit portów usb muszę zmieniać coś w konfigu przy aktualizacji do 10.14?

Mój obecny konfig, nie zmieniałem w nim nic od około roku, poza zmianą NvidiaWeb na <false/>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>ACPI</key>
	<dict>
		<key>DSDT</key>
		<dict>
			<key>Patches</key>
			<array>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>change EHC1 to EH01</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					RUhDMQ==
					</data>
					<key>Replace</key>
					<data>
					RUgwMQ==
					</data>
				</dict>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>change EHC2 to EH02</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					RUhDMg==
					</data>
					<key>Replace</key>
					<data>
					RUgwMg==
					</data>
				</dict>
			</array>
			<key>ReuseFFFF</key>
			<false/>
		</dict>
		<key>DropTables</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Signature</key>
				<string>DMAR</string>
			</dict>
		</array>
		<key>SSDT</key>
		<dict>
			<key>DropOem</key>
			<false/>
			<key>Generate</key>
			<dict>
				<key>APLF</key>
				<false/>
				<key>APSN</key>
				<false/>
				<key>CStates</key>
				<false/>
				<key>PStates</key>
				<false/>
				<key>PluginType</key>
				<true/>
			</dict>
		</dict>
	</dict>
	<key>Boot</key>
	<dict>
		<key>Arguments</key>
		<string>kext-dev-mode=1</string>
		<key>Debug</key>
		<false/>
		<key>DefaultVolume</key>
		<string>LastBootedVolume</string>
        <key>Legacy</key>
        <false/>
		<key>NeverHibernate</key>
		<true/>
		<key>Secure</key>
		<false/>
		<key>Timeout</key>
		<integer>3</integer>
		<key>XMPDetection</key>
		<true/>
	</dict>
	<key>CPU</key>
	<dict>
		<key>UseARTFrequency</key>
		<false/>
	</dict>
	<key>Devices</key>
	<dict>
		<key>Audio</key>
		<dict>
			<key>Inject</key>
			<integer>7</integer>
		</dict>
		<key>USB</key>
		<dict>
			<key>FixOwnership</key>
			<false/>
			<key>Inject</key>
			<false/>
		</dict>
	</dict>
	<key>DisableDrivers</key>
	<array>
		<string>CsmVideoDxe</string>
		<string>DataHubDxe</string>
		<string>DumpUefiCalls</string>
		<string>EmuVariableUefi</string>
		<string>FSInject</string>
		<string>OsxAptioFix2Drv</string>
		<string>OsxAptioFix3Drv</string>
		<string>OsxAptioFixDrv</string>
		<string>OsxLowMemFixDrv</string>
		<string>PartitionDxe</string>
		<string>VBoxHfs</string>
	</array>
	<key>GUI</key>
	<dict>
		<key>CustomIcons</key>
		<true/>
		<key>Hide</key>
		<array>
			<string>preboot</string>
		</array>
		<key>Language</key>
		<string>pl:30788:0</string>
		<key>Mouse</key>
		<dict>
			<key>DoubleClick</key>
			<integer>500</integer>
			<key>Enabled</key>
			<true/>
			<key>Mirror</key>
			<false/>
			<key>Speed</key>
			<integer>2</integer>
		</dict>
		<key>Scan</key>
		<dict>
			<key>Entries</key>
			<true/>
			<key>Legacy</key>
			<false/>
			<key>Linux</key>
			<false/>
			<key>Tool</key>
			<true/>
		</dict>
		<key>Theme</key>
		<string>bootcamp</string>
		<key>ScreenResolution</key>
		<string>3008x1692</string>
	</dict>
	<key>Graphics</key>
	<dict>
		<key>Inject</key>
		<dict>
			<key>ATI</key>
			<false/>
			<key>Intel</key>
			<false/>
			<key>NVidia</key>
			<false/>
		</dict>
	</dict>
	<key>KernelAndKextPatches</key>
	<dict>
		<key>AppleIntelCPUPM</key>
		<false/>
		<key>AppleRTC</key>
		<false/>
		<key>Debug</key>
		<false/>
		<key>ForceKextsToLoad</key>
		<array>
			<string>\System\Library\Extensions\IONetworkingFamily.kext</string>
		</array>
		<key>KernelCpu</key>
		<false/>
		<key>KernelLapic</key>
		<false/>
		<key>KernelXCPM</key>
		<false/>
		<key>KextPatchesAllowed</key>
		<true/>
		<key>KextsToPatch</key>
		<array>
			<array>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>TRIMM Enabler</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					QVBQTEUgU1NEAA==
					</data>
					<key>InfoPlistPatch</key>
					<false/>
					<key>Name</key>
					<string>IOAHCIBlockStorage</string>
					<key>Replace</key>
					<data>
					AAAAAAAAAAAAAA==
					</data>
				</dict>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>change 15 port limit to 26 in XHCI kext</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					g72M/v//EA==
					</data>
					<key>InfoPlistPatch</key>
					<false/>
					<key>MatchOS</key>
					<string>10.11.x</string>
					<key>Name</key>
					<string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI</string>
					<key>Replace</key>
					<data>
					g72M/v//Gw==
					</data>
				</dict>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>change 15 port limit to 26 in XHCI kext</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					g710////EA==
					</data>
					<key>InfoPlistPatch</key>
					<false/>
					<key>MatchOS</key>
					<string>10.12.x</string>
					<key>Name</key>
					<string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI</string>
					<key>Replace</key>
					<data>
					g710////Gw==
					</data>
				</dict>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>change 15 port limit to 26 in XHCI kext</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					g32MEA==
					</data>
					<key>InfoPlistPatch</key>
					<false/>
					<key>MatchOS</key>
					<string>10.13.x</string>
					<key>Name</key>
					<string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI</string>
					<key>Replace</key>
					<data>
					g32MGw==
					</data>
				</dict>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>change 15 port limit to 26 in XHCI kext 10.13.4-5 by PMHeart</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					g32UDw+DlwQAAA==
					</data>
					<key>InfoPlistPatch</key>
					<false/>
					<key>MatchOS</key>
					<string>10.13.4,10.13.5</string>
					<key>Name</key>
					<string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string>
					<key>Replace</key>
					<data>
					g32UD5CQkJCQkA==
					</data>
				</dict>
				<dict>
					<key>Comment</key>
					<string>change 15 port limit to 26 in XHCI kext 10.13.6 (credit PMHeart FredWst)</string>
					<key>Disabled</key>
					<false/>
					<key>Find</key>
					<data>
					g32IDw+DpwQAAA==
					</data>
					<key>InfoPlistPatch</key>
					<false/>
					<key>MatchOS</key>
					<string>10.13.6</string>
					<key>Name</key>
					<string>com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI</string>
					<key>Replace</key>
					<data>
					g32ID5CQkJCQkA==
					</data>
				</dict>
			</array>
		</array>
	</dict>
	<key>RtVariables</key>
	<dict>
		<key>ROM</key>
		<string>UseMacAddr0</string>
	</dict>
	<key>SMBIOS</key>
	<dict>
		<key>BiosReleaseDate</key>
		<string>08/21/2017</string>
		<key>BiosVendor</key>
		<string>Apple Inc.</string>
		<key>BiosVersion</key>
		<string>IM142.88Z.0123.B00.1708211454</string>
		<key>Board-ID</key>
		<string>Mac-27ADBB7B4CEE8E61</string>
		<key>BoardManufacturer</key>
		<string>Apple Inc.</string>
		<key>BoardSerialNumber</key>
		<string>D25519404J9FF4GFB</string>
		<key>BoardType</key>
		<integer>10</integer>
		<key>BoardVersion</key>
		<string>1.0</string>
		<key>ChassisAssetTag</key>
		<string>iMac-Aluminum</string>
		<key>ChassisManufacturer</key>
		<string>Apple Inc.</string>
		<key>ChassisType</key>
		<string>0x0D</string>
		<key>Family</key>
		<string>iMac</string>
		<key>FirmwareFeatures</key>
		<string>0xE00FE137</string>
		<key>FirmwareFeaturesMask</key>
		<string>0xFF1FFF3F</string>
		<key>LocationInChassis</key>
		<string>Part Component</string>
		<key>Manufacturer</key>
		<string>Apple Inc.</string>
		<key>Mobile</key>
		<false/>
		<key>PlatformFeature</key>
		<string>0x01</string>
		<key>ProductName</key>
		<string>iMac14,2</string>
		<key>SerialNumber</key>
		<string>XXX</string>
		<key>Version</key>
		<string>1.0</string>
		<key>Trust</key>
		<true/>
	</dict>
	<key>SystemParameters</key>
	<dict>
		<key>InjectKexts</key>
		<string>Yes</string>
		<key>NvidiaWeb</key>
		<false/>
	</dict>
</dict>
</plist>

 

Edited by wujek_bogdan
Link to comment
Share on other sites

Aktualizacja przeszła bez żadnych problemów, nie musiałem nic zmieniać w konfigu. Swoją drogą, zauważyłem, że mam w nim błąd - w sekcji <KextsToPatch> mam tablicę w tablicy (<array><array> zamiast <array>), a więc żadne z tych patchy nie były nigdy aktywne, co akurat w moim przypadku jest OK ponieważ używam USBPorts.kext.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.