Jump to content

ALC1200 (Asus p5q-em)


Recommended Posts

Prosze o dodanie wpisu do mojego DSDT (załacznik) , ten wpis potrzebny mi aby pozbyc sie VooDooHDA i korzystac ze zmodydikowanego AppleHDA

 

 

 

 

  Device (HDEF) 
      { 
        Name (_ADR, 0x001B0000) 
        Method (_DSM, 4, NotSerialized) 
        { 
          Store (Package (0x0A) 
            { 
              "built-in", 
              Buffer (One) 
              { 
                0x01
              }, 

              "codec-id", 
              Buffer (0x04) 
              { 
                0x88, 0x08, 0xEC, 0x10
              }, 

              "layout-id", 
              Buffer (0x04) 
              { 
                0x0C, 0x00, 0x00, 0x00
              }, 

              "device-type", 
              Buffer (0x11) 
              { 
                "Realtek ALC1200" 
              }, 

              "PinConfigurations", 
              Buffer (One) 
              { 
              } 
            }, Local0) 
          DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0)) 
          Return (Local0) 
        } 
      }

 put the HDEF code in: 
- SCOPE _SB
-- Device PCI0
--- Device HDEF

 

 

Dziękuję bardzo za pomoc !!

dsdt.aml.zip

Link to comment
Share on other sites

HDAEnabler wymaga stosownego wpisu w swojej pliście... jeśli np ktoś sobie tam wpisał layout 882 a Ty używasz layout 12, to nie za działa... Tak samo wszystkie AppleHDA od 10.6.3 w górę dla kodeka innego niż ALC885/889a wymagają patchowania aby działały.

Link to comment
Share on other sites

ALC262 też nie wymaga patchowania AppleHDA.

Zgadza się... pisząc wyżej miałem na myśli rodzinę Realtek'a 88x.

PS Do powyższej listy obsługiwanych kodeków powinno się dopisać jeszcze Cirrus Logic'a obecnego np na iMac'ach 11,1 i pewnie parę innych. Natomiast dziwię się że nie chciał Ci odpalić na HDAEnablerze z wyższym AppleHDA niż 10.6.2...

 

W każdym razie, żeby odpalić układ dźwiękowy za pomocą LegacyAppleHDA, trzeba wykonać conajmniej dwie a w większości trzy kroki:

1. Wgrać stosowny LegacyAppleHDA dla swojego układu

2. Zainicjować go np poprzez stosowny wpis w DSDT

3. Jeśli kodek nie jest identyczny z tym z maców to trzeba spatchować AppleHDA.

Link to comment
Share on other sites

Do ALC1200 na płytach Asus przecież jest gotowiec i to bez modyfikacji DSDT.

 

W zasadzie możesz spróbować gotowego instalatora - załączam.

Wybierając "Customize" (Dostosuj) może wybrać czy kext ma być z obsługą wejscia mikrofonowego z przodu czy z tyłu.

Usunąłem z systemu VooDooHDA i zainstalowałem ta paczkę ale niestety dźwięku nie ma

Link to comment
Share on other sites

Bez modyfikacji sekcji HDEF lub HDAEnablera nie zadziała.

Ma ktoś może gotowy HDAenbabler ktory będzie działał z ALC 1200 ?

Sprawdzałem pare z kexts.com i niestety nadal nic ...

 

 

to są dwie ostatnie rzeczy w moim kompie które zostały do dopicowania , dźwięk bez żadnych trzasków oraz działający sleep

Link to comment
Share on other sites

Zamieść swoje DSDT, oraz wynik z lspci -nnvv, będzie szybciej niż rzeźbienie z HDAEnablerem.

00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller [8086] (rev 03) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?> 

00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port [8086] (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode]) 
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: fa000000-fe9fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- 	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
	PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [88] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Capabilities: [80] Power Management version 3
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [90] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
	Address: fee00000 Data: 4090
Capabilities: [a0] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
	DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
		ExtTag- RBE+ FLReset-
	DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
		MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
	DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
	LnkCap:	Port #2, Speed 5GT/s, Width x16, ASPM L0s, Latency L0 <256ns, L1 <4us
		ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot+
	LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
		ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
	LnkSta:	Speed 5GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt+ ABWMgmt-
	SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surpise-
		Slot # 0, PowerLimit 75.000000; Interlock- NoCompl-
	SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
		Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
	SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
		Changed: MRL- PresDet+ LinkState-
	RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
	RootCap: CRSVisible-
	RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
Capabilities: [100] #8086

00:1a.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 [8086] (prog-if 00 [uHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 4: I/O ports at c800
Capabilities: [50] Vendor Specific Information <?> 

00:1a.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 [8086] (prog-if 00 [uHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 21
Region 4: I/O ports at c880
Capabilities: [50] Vendor Specific Information <?> 

00:1a.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 [8086] (prog-if 00 [uHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 4: I/O ports at cc00
Capabilities: [50] Vendor Specific Information <?> 

00:1a.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086] (prog-if 20 [EHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 0: Memory at f9fff000 (32-bit, non-prefetchable) 
Capabilities: [50] Power Management version 2
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME+
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Capabilities: [98] Vendor Specific Information <?> 

00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller [8086] 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 22
Region 0: Memory at f9ff8000 (64-bit, non-prefetchable) 
Capabilities: [50] Power Management version 2
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [60] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
	Address: 00000000fee00000 Data: 40a0
Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
	DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
		ExtTag- RBE- FLReset+
	DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
		MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
	DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
	LnkCap:	Port #0, Speed unknown, Width x0, ASPM unknown, Latency L0 <64ns, L1 <1us
		ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
	LnkCtl:	ASPM Disabled; Disabled- Retrain- CommClk-
		ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
	LnkSta:	Speed unknown, Width x0, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Capabilities: [100] #8086

00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 1 [8086] (prog-if 00 [Normal decode]) 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f8f00000-00000000f8ffffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- 	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
	PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [40] Express (v1) Root Port (Slot+), MSI 00
	DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
		ExtTag- RBE+ FLReset-
	DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
		MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
	DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
	LnkCap:	Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Latency L0 <256ns, L1 <4us
		ClockPM- Suprise- LLActRep+ BwNot-
	LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
		ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
	LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
	SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surpise+
		Slot # 0, PowerLimit 10.000000; Interlock- NoCompl-
	SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
		Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
	SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet- Interlock-
		Changed: MRL- PresDet- LinkState-
	RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
	RootCap: CRSVisible-
	RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
	Address: fee00000 Data: 4090
Capabilities: [90] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Capabilities: [a0] Power Management version 2
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [100] #8086

00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 6 [8086] (prog-if 00 [Normal decode]) 
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: fea00000-feafffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000f8e00000-00000000f8efffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- 	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
	PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [40] Express (v1) Root Port (Slot+), MSI 00
	DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <64ns, L1 <1us
		ExtTag- RBE+ FLReset-
	DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
		MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
	DevSta:	CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
	LnkCap:	Port #6, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Latency L0 <256ns, L1 <4us
		ClockPM- Suprise- LLActRep+ BwNot-
	LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
		ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
	LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt- ABWMgmt-
	SltCap:	AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surpise+
		Slot # 0, PowerLimit 10.000000; Interlock- NoCompl-
	SltCtl:	Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
		Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
	SltSta:	Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
		Changed: MRL- PresDet+ LinkState+
	RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna- CRSVisible-
	RootCap: CRSVisible-
	RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
	Address: fee00000 Data: 4090
Capabilities: [90] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Capabilities: [a0] Power Management version 2
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [100] #8086

00:1d.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 [8086] (prog-if 00 [uHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 23
Region 4: I/O ports at c080
Capabilities: [50] Vendor Specific Information <?> 

00:1d.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 [8086] (prog-if 00 [uHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 19
Region 4: I/O ports at c400
Capabilities: [50] Vendor Specific Information <?> 

00:1d.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 [8086] (prog-if 00 [uHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 4: I/O ports at c480
Capabilities: [50] Vendor Specific Information <?> 

00:1d.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086] (prog-if 20 [EHCI]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 23
Region 0: Memory at f9ffe000 (32-bit, non-prefetchable) 
Capabilities: [50] Power Management version 2
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Capabilities: [98] Vendor Specific Information <?> 

00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086] (rev 90) (prog-if 01 [subtractive decode]) 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=32
Memory behind bridge: feb00000-febfffff
Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- 	BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
	PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [50] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 

00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller [8086] 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information <?> 

00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SATA AHCI Controller [8086] (prog-if 01 [AHCI 1.0]) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. P5Q Deluxe Motherboard [1043] 
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin B routed to IRQ 19
Region 0: I/O ports at bc00
Region 1: I/O ports at b880
Region 2: I/O ports at b800
Region 3: I/O ports at b480
Region 4: I/O ports at b400
Region 5: Memory at f9ffc000 (32-bit, non-prefetchable) 
Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=4/4 Enable-
	Address: fee00000 Data: 4090
Capabilities: [70] Power Management version 3
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [a8] SATA HBA <?> 
Capabilities: [b0] Vendor Specific Information <?> 

00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller [8086] 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- SERR- 	Interrupt: pin C routed to IRQ 18
Region 0: Memory at f9ffd000 (64-bit, non-prefetchable) 
Region 4: I/O ports at 0400

01:00.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation G92 [GeForce 8800 GT] [10de] (rev a2) (prog-if 00 [VGA controller]) 
Subsystem: CardExpert Technology Unknown device [10b0] 
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) 
Region 1: Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) 
Region 3: Memory at fa000000 (64-bit, non-prefetchable) 
Region 5: I/O ports at dc00
Capabilities: [60] Power Management version 3
	Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [68] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable+
	Address: 00000000fee00000 Data: 40a2
Capabilities: [78] Express (v2) Endpoint, MSI 00
	DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <4us
		ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
	DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
		MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
	DevSta:	CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
	LnkCap:	Port #0, Speed 5GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Latency L0 <256ns, L1 <1us
		ClockPM- Suprise- LLActRep- BwNot-
	LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 128 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
		ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
	LnkSta:	Speed 5GT/s, Width x16, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Capabilities: [100] #10de
Capabilities: [061] #368
Capabilities: [080] #2910

02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec] (rev 02) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device [1043] 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 17
Region 0: I/O ports at e800 [disabled] 
Region 2: Memory at feaff000 (64-bit, non-prefetchable) 
Region 4: Memory at f8ef0000 (64-bit, prefetchable) 
Expansion ROM at feac0000 [disabled] 
Capabilities: [40] Power Management version 3
	Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+) 
	Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable+
	Address: 00000000fee00000 Data: 40a1
Capabilities: [70] Express (v1) Endpoint, MSI 01
	DevCap:	MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
		ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
	DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
		MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 4096 bytes
	DevSta:	CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr+ TransPend-
	LnkCap:	Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Latency L0 <512ns, L1 <64us
		ClockPM+ Suprise- LLActRep- BwNot-
	LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk-
		ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
	LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Mask- TabSize=1
	Vector table: BAR=4 offset=00000000
	PBA: BAR=4 offset=00000800
Capabilities: [40] 
Capabilities: [100] #10ec

04:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller [14e4] (rev 02) 
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. WL-138G V2 802.11g WLAN PCI Card [1043] 
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- SERR- 	Latency: 64
Interrupt: pin A routed to IRQ 16
Region 0: Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) 

Miałbym jeszcze jedną prośbę czy mógłby ktoś zajrzeć do DSDT pod kątem sleep również mam problem komputer zasypia i się wybudza od razu

 

Dzięki

dsdt.aml.zip

Link to comment
Share on other sites

Proszę, podrasowane DSDT dla ASUS P5Q-EM z naniesionymi poprawkami: aliasy, hpet, pic, rtc, tmr, dodana metoda DTGP, HDEF, oraz rozpoznawanie Darwina w OSI co może mieć wpływ na działanie sleep'a.

 

PS Pamiętaj aby usunąć VoodooHDA z systemu jak masz, bo możesz dostać KP.

PSS Naniesione poprawki umożliwiają odpalenie natywnego speedsteep'u więc jak używasz sleepenablery, disablery, nulcpu, voodoopower itp itd, to możesz je wywalić z systemu.

DSDT P5Q-EM by 314TeR v.1.0.zip

Link to comment
Share on other sites

Proszę, podrasowane DSDT dla ASUS P5Q-EM z naniesionymi poprawkami: aliasy, hpet, pic, rtc, tmr, dodana metoda DTGP, HDEF, oraz rozpoznawanie Darwina w OSI co może mieć wpływ na działanie sleep'a.

 

PS Pamiętaj aby usunąć VoodooHDA z systemu jak masz, bo możesz dostać KP.

PSS Naniesione poprawki umożliwiają odpalenie natywnego speedsteep'u więc jak używasz sleepenablery, disablery, nulcpu, voodoopower itp itd, to możesz je wywalić z systemu.

używam tych kextów , czy któryś teraz będzie zbędny ?

kexty.png

Link to comment
Share on other sites

Zainstaluj któregoś z nowych chameleonów, zostaw tylko fakesmc i zamiast IOAHCI... wgraj ten:

http://hamac.pl/topics25/ahci-hdd-orang ... vt1478.htm

 

Nowy chamelon powinien załatwić to co robi w tej chwili openhalt oraz UUID.

 

PS I pamiętaj o prawidłowo podanych ścieżkach do DSDT i smbios w com.apple.Boot.plist.

Link to comment
Share on other sites

najwidoczniej coś mam namieszane w systemie to była pierwsza opcja której spróbowałem

zainstaluje os x na partycji obok i sprawdzę

 

Mam jeszcze pytanie czego użyć aby sleep działa

Nadal kiedy klikam uśpij komputer się wybudza

Dyski i napęd są na złączu SATA

Link to comment
Share on other sites

Nie róbmy offtop'a z tym sleep'em.

Ścieżki do DSDT podałeś w com.apple.Boot.plist? Bez nich nie wczyta się DSDT a w raz z nim nie odpali łatka do dźwięku ani moje poprawki jakie naniosłem do DSDT. Zamieść zawartość com.apple.Boot.plist z /Extra oraz zawartość smbios.plist.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.