Jump to content

MSI Z68MA-ED55


Recommended Posts

Część I oczyszczenie kodu z błędów i ostrzeżeń

 

- UEFI ver.A50

http://msi.com/product/mb/Z68MA-ED55--B3-.html#/?div=BIOS

- Kompilator pod Windows z dnia 22-09-2011

http://www.acpica.org/downloads/binary_tools.php

- pomocna specyfikacja ACPI rev. 4.0a

http://www.acpi.info/DOWNLOADS/ACPIspec40a.pdf

- podręcznik iASL

http://www.acpica.org/download/aslcompiler.pdf

- dumpy z hardware Apple

http://tdev.me/2010/12/apple-hardware-dumps/

- specyfikacja konfiguracji w podpisie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dezasemblujemy DSDT.aml w wyniku czego otrzymujemy DSDT.dsl

iasl -d dsdt.aml

Przeprowadzamy pierwszą kompilację, aby zobaczyć czy są jakieś błędy

iasl dsdt.dsl

Wynik:

Intel ACPI Component Architecture
ASL Optimizing Compiler version 20110922-32 [sep 22 2011] 
Copyright (c) 2000 - 2011 Intel Corporation

DSDT.dsl  1690:           0xFDFC0000,     // Length
Error  4045 -                ^ Length is larger than Min/Max window
DSDT.dsl  1804:             CreateDWordField (CRS1, \_SB.PCI0._Y07._MIN, MN8L) 
Warning 1121 -                   ResourceTag larger than Field ^ (Tag: 64 bits, Field: 32 bits) 
DSDT.dsl  1809:             CreateDWordField (CRS1, \_SB.PCI0._Y07._MAX, MX8L) 
Warning 1121 -                   ResourceTag larger than Field ^ (Tag: 64 bits, Field: 32 bits) 
DSDT.dsl  1812:             CreateDWordField (CRS1, \_SB.PCI0._Y07._LEN, LN8L) 
Warning 1121 -                   ResourceTag larger than Field ^ (Tag: 64 bits, Field: 32 bits) 
DSDT.dsl  1866:             CreateDWordField (CRS2, \_SB.PCI0._Y0D._MIN, MN9L) 
Warning 1121 -                   ResourceTag larger than Field ^ (Tag: 64 bits, Field: 32 bits) 
DSDT.dsl  1869:             CreateDWordField (CRS2, \_SB.PCI0._Y0D._MAX, MX9L) 
Warning 1121 -                   ResourceTag larger than Field ^ (Tag: 64 bits, Field: 32 bits) 
DSDT.dsl  1872:             CreateDWordField (CRS2, \_SB.PCI0._Y0D._LEN, LN9L) 
Warning 1121 -                   ResourceTag larger than Field ^ (Tag: 64 bits, Field: 32 bits) 
DSDT.dsl  2213:             IO (Decode16,
Error  4086 -                   ^ Min/Max/Length/Gran are all zero, but no resource tag
DSDT.dsl  2308:             Acquire (MUT0, 0x0FFF) 
Warning 1123 -                       ^ Result is not used, possible operator timeout will be missed
DSDT.dsl  4767:             Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -      Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4782:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4799:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4816:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4833:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4850:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4867:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4884:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4901:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4936:             Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -      Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4951:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4968:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  4985:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  5002:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  5019:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  5036:               Name (_PLD, Buffer (0x10) 
Error  4100 -        Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package) 
DSDT.dsl  6443:     Name (_T_0, Zero) 
Remark  5011 -          ^ Use of compiler reserved name (_T_0) 
DSDT.dsl  6504:     Name (_T_0, Zero) 
Remark  5011 -          ^ Use of compiler reserved name (_T_0) 
DSDT.dsl  7408:         Name (_T_0, Zero) 
Remark  5011 -              ^ Use of compiler reserved name (_T_0) 
DSDT.dsl  7538:           Name (_T_1, Zero) 
Remark  5011 -                ^ Use of compiler reserved name (_T_1) 
DSDT.dsl  7650:         Name (_T_0, Zero) 
Remark  5011 -              ^ Use of compiler reserved name (_T_0) 
DSDT.dsl  7780:           Name (_T_1, Zero) 
Remark  5011 -                ^ Use of compiler reserved name (_T_1) 

ASL Input:   DSDT.dsl - 7979 lines, 253970 bytes, 3178 keywords
Compilation complete. 18 Errors, 7 Warnings, 6 Remarks, 103 Optimizations

 

No to lecimy po kolei:

 

:arrow:1.

Error  4045 -                ^ Length is larger than Min/Max window

Edytujemy dsdt.dsl i szukamy problematycznego fragmentu:

DWordMemory (ResourceProducer, PosDecode, MinFixed, MaxFixed, Cacheable, ReadWrite,
          0x00000000,     // Granularity
          0x02000000,     // Range Minimum
          0xFFDFFFFF,     // Range Maximum
          0x00000000,     // Translation Offset
          0xFDFC0000,     // Length
          ,, _Y06, AddressRangeMemory, TypeStatic) 

Sprawdzamy czy Length jest odpowiedni stosując informację ze strony 13 podręcznika iASL:

Validation of values for Resource Descriptors is performed wherever possible.

Address Descriptors: Values for AddressMin, AddressMax, Length, and Granularity are validated:

AddressMax must be greater than or equal to AddressMin

Length must be less than or equal to (Max-Min+1)

If Granularity is non-zero, it must be a power-of-two minus one.

The IsMinFixed and IsMaxFixed parameters are validated against the values given for the

AddressMin, AddressMax, Length, and Granularity. This implements the rules given in Table 6-40

of the ACPI 4.0a specification.

czyli

Length <= Range Maximum- Range Minimum+1

Mi wygodnie pracuje się na Windowsowym kalkulatorze z widokiem dla programistów.

Zgodna wartość to 0xFDE00000 (0xFFDFFFFF-0x02000000+1), więc poprawiamy istniejącą i mamy jeden błąd mniej.

 

:arrow:2.

Warning 1121 -                   ResourceTag larger than Field ^ (Tag: 64 bits, Field: 32 bits)

Zaglądamy co linii kodu z błędem i widzimy, że został użyty operator CreateDWordField .Wskazówka z kompilatora wskazuje że Field powinien być 64bits, więc zamieniamy operator CreateDWordField na CreateQWordField.

Dodatkowe informacje na stronie 585 specyfikacji ACPI.

Pozbyliśmy się 6 ostrzeżeń, więc sprawdzamy dalej:

 

:arrow:3.

Error  4086 -                   ^ Min/Max/Length/Gran are all zero, but no resource tag

Zaglądamy do naszego pliku i mamy:

Name (CRS, ResourceTemplate () 
          { 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              _Y16) 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              _Y17) 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              ) 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              _Y18) 
          }) 

Sprawdzamy w specyfikacji (str. 612) składnię operatora IO

IO (Decode, AddressMin, AddressMax, AddressAlignment, RangeLength,

DescriptorName) => Buffer

W opisie argumentów znajdujemy, że pole DescriptorName jest opcjonalne, ale możemy także przeczytać w opisie zmian kompilatora, że tą nazwę przydałoby się mieć

http://www.acpica.org/download/changes.txt

iASL: Allow certain "null" resource descriptors. Some BIOS code creates

descriptors that are mostly or all zeros, with the expectation that they will

be filled in at runtime. iASL now allows this as long as there is a "resource

tag" (name) associated with the descriptor, which gives the ASL a handle

needed to modify the descriptor. ACPICA BZ 873.

Sprawdzamy jakie nazwy nie były użyte – w omawianym DSDT kolejna wolna to _Y21, więc dopisujemy ją tak aby kod wygląd następująco:

Name (CRS, ResourceTemplate () 
          { 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              _Y16) 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              _Y17) 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              _Y21) 
            IO (Decode16,
              0x0000,       // Range Minimum
              0x0000,       // Range Maximum
              0x00,        // Alignment
              0x00,        // Length
              _Y18) 
          }) 

:arrow:4.

Warning 1123 -                       ^ Result is not used, possible operator timeout will be missed

Mutex (MUT0, 0x00) 
          Method (ENFG, 1, NotSerialized) 
          { 
            Acquire (MUT0, 0x0FFF) 
            Store (IOCE, INDX) 
            Store (IOCE, INDX) 
            Store (Arg0, LDN) 
          } 

          Method (EXFG, 0, NotSerialized) 
          { 
            Store (IOCL, INDX) 
            Release (MUT0) 
          }

Zaglądamy do specyfikacji -strona 579. Operator Acquire ma w parametrach Mutexa oraz podany w ms timeout. Ustawienie wartości na 0xFFFF powoduje, że operator ma czekać w nieskończoność na dostęp do Mutexa. Ostrzeżenie kompilatora wynika z tego, że nie jest sprawdzana zwracana wartość Asquire, czyli nie sprawdza się czy Aquire zadziałał prawidłowo, czy też nastąpił timeout… Ten drugi przypadek jest gorszy, bo jeśli był timeout, a nigdzie nie było to weryfikowane, to może dojść do równoległego dzielenia zasobu.

Dodatkowo można spojrzeć jak to jest rozwiązane u Apple, zaglądając do dumpów z ich maszyn i tak w przypadku iMaca12,2 w DSDT mamy:

Acquire (MUTX, 0xFFFF)

Ok, nie jest to ładne rozwiązanie, ale skoro Apple sie tez nie przejmuje to ostatecznie zmieniamy naszą wartość na 0xFFFF i kolejny warning mniej.

 

:arrow:5.

Error  4100 -      Invalid object type for reserved name ^ (found BUFFER, requires Package)

Name (_PLD, Buffer (0x10) 
            { 
              /* 0000 */  0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
              /* 0008 */  0x30, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
            }) 

Ponownie zaglądamy z do specyfikacji ACPI w poszukiwaniu _PLD. Na stronie 203 znajdziemy po co to, a na stronie 362 znajdziemy ładny przykład

Zmieniamy, więc nasz kod na:

Name (_PLD, Package(1) { Buffer (0x10) 
            { 
              /* 0000 */  0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
              /* 0008 */  0x30, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
            }}) 

I tak z pozostałymi wystąpieniami, czyli 16 błędów mniej.

 

:arrow:6.

Remark  5011 -          ^ Use of compiler reserved name (_T_0) 
lub
Remark  5011 -                ^ Use of compiler reserved name (_T_1) 

Skoro nazwa zarezerwowana to zmieńmy ją na inną – przyjęło się zmieniać wystąpienia ‘_T_’ na ‘T_’

Np.

Name (_T_0, Zero) 

Po zmianie

Name (T_0, Zero)

 

:arrow:Wynik pracy:

Intel ACPI Component Architecture
ASL Optimizing Compiler version 20110922-32 [sep 22 2011] 
Copyright (c) 2000 - 2011 Intel Corporation

ASL Input:   DSDT.dsl - 7979 lines, 254150 bytes, 3178 keywords
AML Output:  DSDT.aml - 28166 bytes, 919 named objects, 2259 executable opcodes

Compilation complete. 0 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks, 119 Optimizations

 

w drugiej części powrzucam dodatki.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.