Jump to content

Słowniczek terminów OSx86 dla początkujących


Recommended Posts

Dla zielonych w temacie OSx86, "slang", jakim posługujemy się forum, może być czasem niezrozumiały. Proponuję więc zapoznać się ze słowniczkiem podstawowych pojęć. A gdyby ktoś szukał tylko konkretnej rzeczy, to kolejność jest alfabetyczna.

 

Słowniczek Hamakowy

 

 

/

 • Oznaczenie głównego folderu dysku systemowego.

 

/S*/L*/E*/

 • Skrótowo /System/Library/Extensions - jest to miejsce gdzie znajdują się systemowe kexty.

 

/E*/E*

 • Skrótowo /Extra/Extensions - jest to miejsce gdzie mogą znajdować się nieoryginalne OSx86'owe kexty.

 

AHCI

 • Jeden z trybów w jakim działają napędy SATA, który zwykle da się włączyć/wyłączyć w Bios'ie. W Mac'ach jest to standard, więc jeśli jest możliwość to dla OSx86 włączenie AHCI jest zalecane.

 

bootloader

 • specjalny program pozwalający na uruchomienie systemu na platformie z BIOS'em. W przypadku OSx86 zapewnia on emulację lub implementację EFI - np: Boot-123, Chameleon, PC_EFI, XPC...
  Obecnie nowsze bootloadery zapewniają też dodatkowe funkcjonalności ułatwiające funkcjonowanie MacOS na PC.
 • Bootloader oparty na bazie Boot-132 w typowym przypadku znajduje się w MBR (boot0), -> BR (boot1h) -> /boot .
 • Inne możliwości to bootloader na kluczu USB lub na partycji EFI.

 

com.apple.Boot.plist

 • Plik, który zawiera informacje startowe dla systemu. A w przypadku OSx86, przede wszystkim dla bootloader'a - różne parametry, kernel flags, EFI strings...
 • Lokalizacje:
  /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
  /Extra/com.apple.Boot.plist (gdy tak jest, to plik z oryginalnej lokalizacji nie jest używany)
 • Wskazówki co wpisać w com.apple.Boot.plist:
  http://hamac.pl/topics4/comapplebootplist-edycja-i-parametry-vt315.htm

 

czyszczenie cache systemu

 • To wykasowanie zawartości pamięci podręcznych systemu. Polega na usunięciu Extensions.mkext, oraz zawatości folderów /Library/Caches, /System/Library/Extensions/Cachescachetego i Users//Library/Caches .
 • Takie czyszczenia można też wykonać przy pomocy programu Onyx:
  http://www.apple.com/downloads/macosx/system_disk_utilities/onyx.html

 

DSDT

 • Table zapisane w BIOS'ie. W przypadku komputerów PC, często niezbyt dopracowane, co powoduje problemy z obsługą przez MacOS - przeważnie problemy z ACPI. Bywa to powodem konieczności uruchomienia systemu na jednym rdzeniu procesora, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwia instalację. Ratunkiem jest kernel flag "cpus=1", zmiana biosu na zmodyfikowany lub użycie modyfikowanych tablic DSDT (wspierane przez nowsze bootloader'y).
 • Więcej:
  http://hamac.pl/topics4/dsdt-co-to-jest-vt521.htm#5345

 

dualboot, multiboot

 • Sposób na możliwie wygodne zainstalowanie więcej niż jednego systemu na tym samym dysku fizycznym. Np. Mac OS + Windows.
 • Tutorial:
  http://hamac.pl/topics4/dualboot-by-gadowsk-vt146.htm

 

dystrybucja, distro

 • Wersja MacOS w postaci ułatwiającej instalację na PC. Czyli z dodanym bootloaderem i paczką kextów, zmodyfikowanymi kernelami, często też wsparciem dla platformy AMD. Dystrybucje mają ok.4GB, czyli są mniejsze od oryginału (ok.8GB), gdyż dystrybucje są okrojone o niepotrzebne zdaniem autorów elementy, jak wsparcie dla procesorów PPC, BootCamp, paczki językowe.
 • Lista dystrybucji:
  http://hamac.pl/topics23/dystrybucje-leoparda-x86-vt32.htm

 

EFI

 • 1. Następca BIOS'u stosowany w MacOS. W przypadku PC jego funkcjonalność zapwnia specjalny bootloader.
  2. Partycja EFI, gdzie opcjonalnie może znajdować się bootloader i także folder Extra

 

EFI string

 • Ciąg znaków, który dopisać można do com.apple.Boot.plist. Dzięki odpowiedniemu, można różne rzeczy uruchomić nie ingerując w sam system. Np. niektóre karty graficzne, Time Machine...

 

Extensions.mkext

 • Baza kextów tworzona na podstawie zawartości folderu /Extensions. Pozwala na hurtowe załadowanie wszystkich kextów, bez ładowania każdego z osobna (w celu przyspieszenia startu systemu). Dlatego po wprowadzeniu zmian w /S*/L*/E* należy ten plik odświeżyć.
  Jeśli korzysta się z Extra, to możemy mieć tam drugi Extensions.mkext.
 • Lokalizacje:
  /System/Library/Extensions/Extensions.mkext
  /Extra/Extensions.mkext (przy korzystaniu z Extra)

 

Extra

 • Miejsce, gdzie mogą znajdować się dodatkowe pliki niezbędne do uruchomienia MacOS na PC: kexty w /Extra/Extensions, kexty w pliku /Extra/Extensions.mkext, "customowy" smbios, poprawione tablice DSDT... Takie rozwiązanie, pozwala znacząco zmniejszyć ilość modyfikacji w samym systemie. Dzięki temu można np. (względnie) bezpiecznie robić updaty systemu, nawet przez SU.
  Takie rozwiązanie w mniejszym lub większym stopniu wspierane jest przez wszystkie "współczesne" OSx86'owe bootloadery.

 

FAT32

 • Starszy system plików stosowany przez Windows. Był standardem w epoce Windows 95 i 98. Jego największym ograniczeniem jest maksymalna wielkość pliku, która nie może przekroczyć 4 GB. Natomiast jego ogromną zaletą jest bezproblemowa obsługa tego formatu zarówno przez Windows jak i MacOS.
 • Taką partycję MacOS'owy Disk Utility umie poprawnie sformatować na HFS+.
 • Format ten jest powszechnie używany w przypadku tzw. pen dive.

 

GPT

 • Schemat partycji, będący następą MBR. Powstał, który powstał jako schemat partycji do współpracy z EFI. Używany jest przez Mac OS X na platformie Intel'. Na dyskach GPT zakładane są partycje GUID i nie ma ograniczenia ilości ani wielkości partycji.
 • Więcej:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table

 

HCL

 • Hardware Compatibility List, czyli lista sprzętu kompatybilnego (w tym wypadku z OSx86), która znajduje się na wiki. Osoby, którym udało się uruchomić MacOs na PC wpisują tam swoje konfigurację wraz z informacjami o ich funkcjonowaniu.
 • HCL dla wybranych wersji systemu:
  http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.5.2


  http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.5.6


  http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.5.7

 

HFS+

 • Format partycji używany przez MacOS X jako podstawowy. W Disk Utility, HFS+ ukrywa się pod nazwą "Mac OS Extended (Journaled)". Taka partycja jest niewidoczna i niedostępna pod Windows.
 • Aby dostać się na partycję HFS+ z poziomu Windows można użyć specjalnych programów (np. MacDrive, HFS Explorer).

 

kernel

 • jądro systemu, czyli najważniejszy jego składnik. Oryginalny nazywany Vanilla i działa na konfiguracjach zbliżonych do Mac'owych. Znajduje się on w / i nazywa "mach_kernel". Na innych komputerach MacOS można uruchomić stosując inny zmodyfikowany przez pasjonatów OSx86 kernel - jak np. Voodoo XNU, ToH...

 

kernel flags

 • Parametry dające dodatkowe opcje przy uruchamianiu systemu. Aby można je było wpisać przy bootowaniu systemu - zależnie od wersji bootloadera - należy wcisnąć F8, TAB lub po prostu zacząć pisać.
  Jeśli tych parametrów mam byc kilka to oddzielamy je spacjami.
  "Flagi kernela" mogą też być na stałe wpisane w apple.boot.plist
  Przykłady:
 • -v - verbose mode, czyli boot w trybie tekstowym (widać co jest przyczyną ewentualnych problemów)
 • -f : ignore caches, czyli start z odświeżeniem Extensions.mkext .
 • -x : safe mode, czyli start z minimalną ilością sterowników (bez graficznych, dźwiękowych, sieciowych...)
 • -s : single user mode, czyli tryb pozwalający na wprowadzenie zmian w systemie z poziomu terminala, bez uruchomienia całego systemu.
 • cpus=1 : działanie na jednym rdzeniu procesora
 • "Graphics Mode"="1280x800x32@60" : wymuszona rozdzielczość: szerokośćxwysokośćxbit.kolor@Hz

 

kext

 • kernel extensions, czyli rozszerzenie jądra systemu. Są to pliki, które w dużym uproszczeniu, są odpowiednikiem windowsowych sterowników. Przy OSx86 istotne specyficzne grupy i rodzaje kextów, nazywane, zależnie od funkcji: essential, legacy, injector, (driver, legacy, essential, injector).
 • Tak naprawdę kext jest folderem, w którym, poza typową zawatością, mogą znajdować się też inne kexty.
 • Poradnik:
  http://hamac.pl/topics4/kext-kexta-kextem-pogania-czyli-jak-to-sie-je-vt17.htm

 

MBR

 • 1. Master Boot Rekord to miejsce na początku dysku, gdzie zapisany jest kod zawierający informacje o partycjach i tzw. segment startowy. W nim mieści się program lub zbiór instrukcji, który uruchamia system operacyjny.
  2. Schemat partycji zgodnych z DOS, używany przez systemy operacyjne Microsoftu. Pozwala na założenie maksimum 4-rech partycji podstawowych i ewentualnie jednej rozszerzonej, na której tworzone są tzw. dyski logiczne.
 • Więcej:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/MBR

 

nadawanie / naprawianie uprawnień

 • MacOS X wymaga, by pliki systemowe, w tym kexty, miały miały określonego właściciela (root) i odpowiednie uprawnienia (755). Gdy dodawane są nowe pliki, to niezbędne jest nadanie im tych parametrów.
  Jeśli korzystamy z Extra, to także ten folder i jego zawartość powinna mieć wspomniane uprawnienia.
 • Uprawnienia oryginalnych plików systemu (tzw. vanilliowych) można naprawić przy pomocy Disk Utility.
 • Wszelkie modyfikacje na plikach z nadanymi uprawnieniami, wymagają podania hasła.
 • Uprawnienia nieoryginalnych (czyli OSx86'owych) plików trzeba ustalać ręcznie posługując się terminalem. Poradnik z instrukcją:
  http://hamac.pl/topics4/kext-kexta-kextem-pogania-czyli-jak-to-sie-je-vt17.htm

 

NTFS

 • System plików stosowany przez aktualne wersje Windows (od NT w górę). Jego największą wadą jest brak upublicznienia specyfikacji standardu - co utrudnia prawidłową jego obsługę pod systemami, które nie są dziełem Microsoft'u. MacOS bez problemu odczytuje format NTFS, ale bez pożliwości zapisu.
 • Takiej partycji MacOS'owy Disk Utility nie potrafi poprawnie sformatować na HFS+.
 • Aby mieć pełny dostęp do partycji NTFS pod MacOS można użyć specjalnych programów (np. Paragon, NTFS 3G). Niestety wiąże się to z pewnym ryzykiem uszkodzenia danych.

 

odświeżenie Extensions.mkext

 • Polega to na usunięciu pliku /System/Library/Extensions.mkext. Po chwili system go automatycznie odnawi na podstawie zawartości folderu /System/Library/Extensions.
 • Odnawianie Extensions.mkext z folderu Extra nie działa automatycznie i trzeba je wykonać ręcznie. Poradnik z opisem tej operacji:
  http://hamac.pl/topics4/instalacja-mac-os-x-leopard-1057-z-plyty-retail-vt14.htm

 

PS/2

 • Starszy rodzaj interface'u, przez który podłącza się klawiaturę i mysz (nowszy to USB). Nie jest wspierany przez MacOs - wymaga dodatkowego kext'a. Zdecydowana większość klawiatur i touchpadów w notebookach korzysta z tego rozwiązania

 

QE/CI

 • Skrót od "Quartz Extreme" i "Core Image", funkcje sprzętowego wsparcia grafiki przez kartę graficzną. Jest niezbędna do komfortowej pracy w MacOS i uruchomienia części programów.

 

retail

 • Oryginalna wersja systemu MacOS, w postaci sprzedawanej przez Apple.

 

root

 • Konto, które daje pełną kontrolę nad system. Jest ono chronione hasłem i umożliwia takiej opercje jak np. zmiana właściciela czy modyfikowanie plików systemowych.
  Inne nazwy takiego konta to: Superuser, Administrator...[/color]

 

single user

 • Patrz: kernel flags

 

smbios

 • Zestaw informacji na temat konfiguracji komputera. Problemy w tym temacie - czyli nierozpoznanie danego komponentu - rozwiązuje się stosując SMBIOSResolver.kext lub tworząc customowy smbios zawierający dane spreparowanej dokładnie pod daną konfigurację. Tą drugą opcję realizuje się przez modyfikację AppleSMBIOS.kext lub dodatkowych plik smbios.plist w Extra.
 • Lokalizacje:
  /Extra/smbios.plist
  /System/Library/Extensions/AppleSMBIOS.kext
  /System/Library/Extensions/SMBIOSResolver.kext lub /Extra/SMBIOSResolver.kext
 • Wskazówki co wpisać w smbios.plist:
  http://hamac.pl/topics4/chameleon-20-i-smbiosplist-identyfikacja-sprzetu-vt364.htm

 

terminal, konsola

 • Tekstowy tryb dostępu do systemu za pomocą tzw. wiersza poleceń. Przypomina np. MS-DOS. Często przydatny do wykonywania modyfikacji w systemie lub jego naprawienia.
 • Podstawy korzystania z terminala:
  http://hamac.pl/topics4/terminal-dla-poczatkujacych-vt555.htm

 

verbose mode

 • Patrz: kernel flags

 

VESA

 • Standard graficzny, w jakim działać będzie MacOS bez działających sterowników - brak możliwości zmiany rozdzielczości, brak QE/CI, mniejsze i większe błędy w odświeżaniu obrazu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.